Oddaja člankov

Preseljevanje ljudi, spreminjanje krajev in prostorov in spremenljivi kulturni spomin so področja raziskovanja, ki so jih v zadnjih dveh desetletjih raziskovalci iz različnih disciplin temeljito obdelali. Vendar pa so obilica novih raziskovalnih virov ter križanje disciplin in metod delno zameglili vlogo raziskovalcev in zmedli precej mladih raziskovalcev.

Konferenca bo tako prostor, kjer se bodo srečali podiplomski študentje in nekateri uveljavljeni znanstveniki, ki delujejo v prostoru sodobnega interdisciplinarnega raziskovanja prostorov, krajev, migracij in kulturnega spomina. Zato želimo pritegniti študente različnih disciplin. Raziskali bomo »vmesne prostore« disciplin in metodologij, razpravljali o pomenu in transformacijah fizičnih in imaginarnih meja ter preučili vplive spremenljivih prostorov, identitet in zgodovinskih narativov. Poskušali bomo razložiti, kako procesi spominjanja in pozabljanja odsevajo politično motivirane narative o preteklosti in kako prostori in kraji vplivajo na oblikovanje teh procesov. Kako posamezniki in skupnosti po-predstavljajo in po-ustvarjajo svoje preteklosti in kako lahko skozi sledenje spremembam družbenih in/ali kulturnih krajin te teme/procese razumemo? Kako se v prostorih in krajih ustvarjajo pomeni ter v kakšnem odnosu so prostori in kraji z individualnimi in/ali kolektivnimi identitetami?

V okviru konference želimo preseči meje med disciplinami in metodologijami. Zato se bomo še posebej razveselili prispevkov, ki problematizirajo metodološke pomisleke ter zrejo prek meja tradicionalnega etnografskega raziskovanja v družbenih vedah in humanistiki. Zato bom organizirali okroglo mizo o značilnostih in učinkovitosti novih metodologij in tudi raziskali možnosti za razvoj prostora raziskovanja, ki gre dlje od metodološkega dela, s katerim se pogosto srečujemo (in se mu moramo tudi pokoriti) med študijem. Raziskali bomo polje med akademsko sfero in umetnostjo ter razpravljali o možnostih in omejitvah, ki jih predstavljajo novi načini terenskega dela. Se vloga raziskovalca v novem kompleksnem raziskovalnem okolju spreminja? Če se, kaj to pomeni za prihodnost interdisciplinarnega raziskovanja? Kaj nas vznemirja in kaj potre ob razmišljanju o lastnih raziskovalnih metodah? Kaj pomeni inovativno raziskovanje za raziskovalca in kako vpliva na rezultate raziskovanja?

Še posebej nas zanimajo prispevki, ki predstavljajo delo v teku, študije primera in primerjalne študije ter seveda teoretski in kritični prispevki. Teme lahko vključujejo tudi:

  • prostor/kraj in kulturni spomin
  • spreminjanje meja in pomen mejotvorja (zlasti v Vzhodni in Jugovzhodni Evropi)
  • premestitev in utelešanje; performantivnost in lociranje posameznikove »biti«
  • prostorotvorje in migracije
  • urbano, vizualizacija zamišljanje in ponovno zamišljanje
  • kozmpololitanizem, multikulturalizem in človekove pravice
  • prečkanje meja, prečkanje metodologije; inovativni spoprijemi s »terenom«
  • glasba in literatura kot etnografski metodi
  • raziskovanje različnosti in razlike skozi podobo, zvok, vonj in okus
  • zvočne krajine in urbani prostor

Dobrodošli prispevki študentov vseh ustrezni disciplin, med drugimi antropologije, arhitekture, filma, umetnosti, zgodovine, filozofije, politologije in sociologije.

Konferenca bo potekala med 27. in 29. novembrom 2008 v Ljubljani. Poleg vsega naštetega bo to tudi priložnost za navezovanje stikov in začetke debat in pogovorov med podiplomskimi študenti ter nekaterimi uveljavljenimi znanstveniki in raziskovalci.

Povzetek (300 besed), kratek biografski zapis in kontaktne podatke pošlji elektronsko na: Maša Mikola (mmikola@zrc-sazu.si)
Kaja Širok (kajasirok@hotmail.com).

Rok za oddajo povzetkov je 20. september 2008.

Kotizacije ni.

Konferenco organizirajo podiplomski študentke in študenti ter predavatelji s programa Interkulturni študiji – Primerjalni študiji idej in kultur, ZRC SAZU in Univerza v Novi Gorici.