literatura


Izbrana novejša literatura o Veliki planini

Tone Cevc

1993   Velika planina, življenje, delo in izročilo pastirjev. 3. dopolnjena izdaja. Ljubljana, samozaložba.

1996    Davne sledi človeka v Kamniških Alpah. Arheološke najdbe v planinah (1995-1996). Ljubljana, ZRC SAZU.

2000a   Tri tisočletja Velike planine, v: Kamniški zbornik 15, str. 113-122.

2000b   Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice poznega srednjega in novega veka s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah. Ljubljana, ZRC SAZU.

2004   Sirarjenje v planinah v Kamniško Savinjskih Alpah v luči arheoloških najdb in zgodovinskih virov, v: Traditiones 33/1, str. 57-82.

Tone Cevc (urednik)

2006   Človek v Alpah. Ljubljana, ZRC SAZU.

Teja Hlačer

2000   Ko se planina preobleče. Bajtarstvo Velike planine. Ljubljana, samozaložba.

Vladimir Habjan, Jože Drab, Andraž Poljanec, Andrej Stritar

2004   Kamniško-Savinjske Alpe. Planinski vodnik. Ljubljana, PZS.

Jana Horvat

2002   Arheološki sledovi v slovenskem visokogorju, v: Kamniški zbornik 16, str. 193-202.

Joži Kališnik (urednica)

2003   Kati Turk, pastirica in ljudska umetnica. Kamnik, samozaložba.

Vlasto Kopač

2006   Iverí z Grintovcev. Ljubljana, PZS.

Katarina Predovnik

2006   Srednjeveška in novoveška lončevina s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah, v: Človek v Alpah, str. 182-208.

Marko Snoj

1997   Etimološke drobtine 1-5, v: Slavistična revija 51, str. 27-31.

Janja Železnik

2006   Arheološko odkritje ovalne pastirske bajte na Veliki planini, v: Človek v Alpah, str. 209- 229.

 

Zemljevidi

Kamniško-Savinjske Alpe, zemljevid, 1 : 50 000. Ljubljana, PZS, 2000.

Grintovci, zemljevid, 1 : 25 000. Ljubljana, PZS, 2003.