uredil: Jurij Fikfak


Velika planina v Kamniških Alpah

Velika planina ni le največja slovenska planina, marveč je tudi najbolj temeljito etnološko raziskana. Dr. Tone Cevc jo je najprej opisal v diplomski nalogi (1957), nato pa podrobno raziskal življenje in ljudsko izročilo pastirjev na planini in ju predstavil v samostojni monografiji (1972), ki je izšla še v dveh dopolnjenih izdajah (1987 in 1993).

Zaradi bogatega slikovnega gradiva in načina obravnave ljudskega življenja in kulture je bilo delo mikavno prilagoditi svetovnemu spletu. Zbrano gradivo obsega besedilo, objavljeno v knjigi, risbe arhitekta Vlasta Kopača, načrte stavb, pretežno avtorjeve fotografije, filme dr. Naška Križnarja, pesemske primere iz Glasbenonarodopisnega inštituta in tonske posnetke informatorjev na terenu.

Prednosti večpredstavnostne obdelave knjige za spletne strani je veliko. Kažejo se zlasti v njeni aktualnosti, saj spletni medij omogoča sprotno dopolnjevanje z najnovejšimi znanstvenimi odkritji, ki pričajo o zelo zgodnji naselitvi planine (gl. literaturo).

Današnja podoba Velike planine se precej razločuje od tiste, ki nam jo odkriva spletna predstavitev te izjemno slikovite planine. Kljub posodobitvam arhitekture in načina življenja pastirjev pa planota Velike planine še vedno ohranja prvinski mik, ki ga dokazuje velika obiskanost Velike planine v času poletne paše.


                                                              Jurij Fikfak

 


>>>