Program


 

Spreminjanje prostorov, meja, spominov

1. mednarodna konferenca podiplomskih študentov ZRC SAZU in Univerze v Novi Gorici
Ljubljana, 27–29 november 2008

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 2

 

Program konference

 

Četrtek, 27.11.2008

 

Registracija (17.00-17.30)

Pozdravni nagovor

 

Panel 1 — Migracije in meje (17.45–19.45)

  1. Erin Smith: “Pomoč domačim: Indikator spreminjajočih se družinskih hierarhij moči v ruralni Albaniji? Doma in v tujini”
  1. Urška Strle: “Nelegalni prehodi skozi prizmo ustnih pričevanj: primer jugoslovanske zahodne meje po drugi svetovni vojni
  1. Yucel Karadas: “Orientalizem in utelešenje ‘novih meja’ na Balkanu po razpadu Otomanskega imperija”
  1. Martha Jiménez-Rosano and Giovanni Melillo: “Oblikovanje tvojega doma v mojih mislih. Razlaga fotografskega dfiskurza v antropoloških raziskavah”

Prigrizek in napitek (19.4520.15)

 

Večerni program

Film (20.15):

Katja Krajnc, Barbara Turk, Saša Starec in Urša Valič: Kamniti grafiti ali o težavah s Titom

 

Petek, 28.11.2008

 

Panel 2Diskurzi in spomini I, moderira Michael John (9.00–11.00)

  1. Kirsti Joesalu: “Različni načini spominjanja sovjetske preteklosti: Primer govorov estonskih predsednikov
  1. Wolfgang Reder: “Spreminjanje otoka? Avstrijski spomini v dobi evropskih integracij”
  1. Martin Pogačar: “Novi mediji, spomin in preteklost

Prigrizek in napitek (11.0011.30)

Panel 3 — Diskurzi in spomini II, moderira Tanja Petrović (11.30–13.00

     8.      Chiara Bonfiglioli: “Leta 1978 smo bili v Evropi”: Mednarodna feministična konferenca “Tovarišica ženska: Žensko vprašanje – Nov pristop?”

      9.     Jelena Vasilijević: “Osmišljanje in identiteta: Vloga spomina v medijskih reprezentacijah srbsko-hrvaškega konflikta”

      10.   Armanda Kodra Hysa: “Balkanske Čaršije – med zgodovino in antropologijo”

Kosilo (13.00–15.00)

 

Vabljeno predavanje (15.00–16.00)

Stef Jansen: “Po rdečem potnem listu: ujetost in vrsta za vizo pred Evropo brez meja

 

Panel 4 — Spomeniki (16.30–18.30)

        11.     Urša Valič and Špela Paternoster: “Stolp na Cerju: Naj bo spomenik svetilnik naše narodne zavesti in branik etničnega prostora”

        12.      Katja Škrlj: “Spominjanje Caporetta / Pozabljanje Kobarida. Strategije spominjanja v fašistični Italiji”

       13.       Saale Haale: “Vizualno širjenje ali vizualna restitucija v primeru estonskih spomenikov

 

Večerni program

Film (20.00):

Marieke Rodenburg: Samo sledi/Just Follow

Maša Mikola in Urška Strle: Oko/Eye

Zabava

 

Sobota, 29.11.2008

 

Panel 5 — Prek metodoloških meja (9.00–10.30)

             14.      Marieke Rodenburg: “raznolikost v novinarskih praksah in filmskem ustvarjanju: reprezentacija in konfrontacija

              15.     Rebeca Salois: “Dobrodošli v Pekingu: študija v prečkanju teoretskih meja

               16.    Vesna Merc: “Arheologija, identiteta in prikaz: preobrazbe dediščine”

Prigrizek in napitek (10.3011.00)

Vabljeno predavanje (11.0012.00)

Tanja Petrović: “Spomin na Jugoslovansko ljudsko armado: moškost, spomin in fotografija

 

Panel 6 — Urbani prostori  (12.00–13.00)

                 17.       Francesco Mazzucchelli: “Spomin na zalogo. Urbane preobrazbe in samo-reprezentacijske strategije v mestih nekdanje Jugoslavije. Beograd, Sarajevo, Mostar in Dubrovnik”

                  18.      Diego Rogosa: “Zamišljanje urbanih prostorov: primer Verdijevega trga v Bolonji’”

                   19.     Maša Mikola: Za železno ograjo: Premeščanje drugosti, ustvarjanje tišine

Zaključek (17.0018.00)