sodelavci


 

Avtor besedila – dr. Tone Cevc (1932–2007)

Tone CevcDr. Tone Cevc (Kamnik, 1932– Preserje pri Radomljah, 2007), etnolog. Diplomiral je iz etnologije in umetnostne zgodovine 1957 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je leta 1969 z disertacijo Pastirski stanovi v Kamniških in Julijskih Alpah in predslovanski substrat v njihovi arhitekturni dediščini. V letih 1971–1999 je v ISN ZRC SAZU (predstojnik 1994–1998) vodil sekcijo za materialno kulturo. Sprva je raziskoval duhovno kulturo pastirjev, zlasti ljudske povedke. Njegova osrednji raziskovalni interes je veljal ljudskemu stavbarstvu na slovenskem alpskem ozemlju (Kmečke hiše v Karavankah, 1988, v nemščini 1991; Slovenski kozolec, 1993), zlasti začasnim bivališčem, predvsem pa življenju in kulturi pastirjev v planinah, njihovemu delu, šegam in duhovnemu izročilu (Velika planina, 1972, 1987, 1993; Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem, 1984; Bohinj in njegove planine, 1992, nem. izd. 1994). V raziskave materialne kulture je ob kulturnozgodovinskem pogledu vpeljal vidike paleoetnologije in arheologije (Davne sledi človeka v Kamniških Alpah, 1997; Lončene posode pastirjev – sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah, 2000; Človek v Alpah, 2006). Dognanja o genetičnih, strukturnih, funkcijskih in gradbenih vidikih obravnavanih tem je posredoval v številnih znanstvenih razpravah, strokovnih člankih in na razstavah. V letih 1989, 1990, 1993 je bil glavni urednik zbornika Traditiones. Prejel je Nagrado Sklada Borisa Kidriča 1985, Plečnikovo priznanje 1991 in Murkovo priznanje 1993. Bil je častni član Slovenskega arheološkega društva (2004).

Vlasto KopačRisbe – Vlasto Kopač (1913–2006)

Ni si mogoče predstavljati sveta Velike Planine brez risb arhitekta Vlasta Kopača, priznanega alpinista in dobrega poznavalca kulturne dediščine Velike Planine.

 

Dopolnitve in popravki besedila

Besedilo je poleti 2007 pregledal in dopolnil Franc Malešič, dr. med.; jeseni 2007 pa še dodatno dr. Marija Klobčar. Obema se na tem mestu zahvaljujem za dopolnila, popravke in pojasnila.

Organizator, urednik in ko-scenarist – dr. Jurij Fikfak

Slikovno gradivo – Tone Cevc, France Stele, Vlasto Kopač in drugi

Obdelava slikovnega gradiva – Vid Fikfak

Videogradivo – posnetki in montaža: dr. Naško Križnar

Dokumentacija – Stanka Drnovšek

Zvok – Boštjan Perovšek

Branje pripovedi in besedišča – Tone Ftičar

Izdelava večpredstavnostne aplikacije – Marko Primožič, Sunčica Poljak, Boris Horvat

Izdelava spletnih strani – Miha Peče

Oblikovanje - Jan Jagodic, naslovno stran akad. slikar Tone Rački

Financiranje - Intertrade ITS, d.d., Jabolko, d.o.o, Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

 


<<<