uvod


Spremna beseda avtorja

 

Obdelava etnološke monografije »Velika planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev« (1972) na spletnih straneh Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ni sad naključja. Je rezultat predhodne multimedijske obdelave v letih 1985-1988 na zgoščenki, ki je bila izdelana v okviru Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.


Velika planina v Kamniških Alpah si  je kot največja slovenska planina  zaslužila, da je bila etnološko nadrobno raziskana. Najprej v diplomski  nalogi avtorja ( 1957), nato pa v samostojni monografiji ( 1972), ki je nato izšla še v dveh dopolnjenih izdajah  v letih 1987 in 1993. Tudi tretja dopolnjena izdaja monografije je do danes pošla, zato je  spletna predstavitev Velike planine v sodobni multimedijski tehnično obdelavi dobrodošla. Je prva te vrste v slovenski etnološko humanistični stroki. Spletna predstavitev  ohranja  vsebino knjižne monografije, je pa prilagojena mediju ter obogatena s slikovnim, filmskim in zvočnim gradivom. Multimedijski spletni izdelek je sad mnogih sodelavcev - navedeni so na posebni strani spleta. V sklepni fazi njene obdelave je viden prispevek Mihe Pečeta, sodelavca Avdiovizualnega laboratorija ZRC SAZU, kot tudi strokovnega vodje projekta dr. Jurija Fikfaka iz Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.


Prednost multimedijske  obdelave knjige  na spletnih straneh je  večplastna. Kaže se zlasti  v njeni aktualnosti, saj spletni medij  omogoča sprotno dopolnjevanje z najnovejšimi znanstvenimi odkritji. Teh pa je bilo precej  po letu 1972, ko je izšla prva izdaja monografije.  Današnja podoba Velike planine se precej razločuje od tiste, ki nam jo  odkriva spletna predstavitev te izjemno slikovite planine. Kljub posodobitvam arhitekture, pa tudi načina življenja pastirjev, ohranja planota Velike planine še vedno prvinski mik, ki ga dokazuje  velika  obiskanost Velike planine v času poletne paše živine. Pridružimo se povabilu za obisk Velike planine, kot ga je zapisal dr. Ivan Sivec in  pisateljsko oblikoval takole:


Ljubitelj Velike planine!

Multimedijska predstavitev Velike planine te bo popeljala v čas, ko so na Veliki planini še živeli »divji možje in žene« in ko so pastirje očarale »bele deklice«; med zvonenje tropov in k zvonu v kapeli Marije Snežne; med  izdelovalce trničev in drugih spominkov, Klikni miško in zagledal boš notranjost lesenih bajt; onjišča, kjer diši po žgancih; lesene pograde, kjer se rojeva ljubezen; mizo, kjer modrujejo in se ob skledi kislega mleka  vesele tako pastirji kot planinci in turisti! Si med tistimi, ki ima Veliko planino rad  v vsakem letnem času, ali tistim ki njenih čarov še ne pozna? V vsakem primeru boš začutil, da je visoko nad Kamnikom poseben raj, bogat slovenskega ljudskega izročila in lepot gorskega sveta. Brž miško pod roko in prisluhni neštetim glasovom trav, šumenju gozda, zapredi se v vonjave cvetic, začudi se vsemu, kar je, naj te zajame čar planinskih pohodov in avantur. Dobrodošel!

 


>>>