Uvod

Konferenco "Spreminjanje prostorov, meja, spominov" organizirajo podiplomske študentke in študenti ter predavatelji s programa Interkulturni študiji - Primerjalni študiji idej in kultur, ZRC SAZU in Univerza v Novi Gorici. Ideja za konferenco je prišla iz želje po mreženju, ter konstruktivnih in produktivnih debatah med enako mislečimi predstavniki mlade generacije raziskovalcev v humanistiki in družbenih vedah.

Smo interdisciplinarna skupina z različno teoretsko in metodološko provenienco. Pričakujte da bodo naši trije skupni dnevi v novembru polni vijuganja in cikcakanja med disciplinami, metodologijami, zanimanji in našimi sladko-grenkimi izkušnjami kot raziskovalci. Organizirali bomo delavnice, se zapletali v resne debate in se seveda tudi zabavali.

 

Dobrodošli v Ljubljani!

 

Vaša organizacijska skupina.

 

Konferenco financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
 

Syndicate content